UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Nyheter 

Microsoft undersøkelse: Annonsering på papir mest lønnsomt

magazines.jpg, 14,2kB

For hvert pund brukt på papirannonser får annonsøren i gjennomsnitt fem pund tilbake. For TV er tilsvarende avkastning 2,15 pund og for nettannonsering 3,44 pund. Undersøkelsen er gjennomført blant 24 av de 100 største handelsbedriftene i Storbritannia. Listen omfatter klær, matvarer, moteforretninger og kjøpesentra.

På grunnlag av undersøkelsen anbefaler Microsoft at handelsbedriftene øker annonseringen på papir og nett med 10 prosent og reduserer TV- satsningen med 10 prosent.

Resulatene fra denne undersøkelsen bekrefter tidligere undersøkelser utført i Storbritannia av Brand Science som viste at annonsering på papir ga dobbelt så høy avkastning som annonsering gjennom andre kanaler.

Det interessante er at begge undersøkelser er gjennomført av miljøer som tradisjoenlt står langt fra grafisk industri. (kilde: Print Power Europe)

tilbake...