UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Trykkeriet | ECO blomst

Blomsten er det felles europeiske miljømerket.

Blomsten er opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. Mens Svanen er nordisk, gjelder Blomsten hele Europa - men de to merkeordningene har et nært samarbeid.

Norges samarbeid med merkeordningen Blomsten er en del av EØS-avtalen. Miljømerking har ansvar for Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

United Press benytter Eco Blomstmerket papir i produksjonen

Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne salgskonsulenter, dersom du behøver mer informasjon.