UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Trykkeriet | Miljø

Miljøet er viktig for oss i UnitedPress Trykkeri Gruppen. Gjennom mange år har vi jobbet med tiltak for å ta vare på miljøet.

UnitedPress forplikter seg til å redusere bedriftens totale miljøbelastning gjennom å fokusere på områdene; energibruk, avfallsreduserende tiltak og kildesortering.

Vi stiller Miljø krav til - papir, makulering og oppsamlig av avfall, trykkfarger, løsemidler, fuktevanntilsetninger, folier, lakk, lim, toner og blekk.

Vår miljøpolitikk er en integrert del av bedriftens interne kvalitetssystem. Miljøavvik som avdekkes skal fastlegges, analyseres og korrigeres med varig virkning så fort det er mulig.

Vi forplikter oss til å gjøre vårt ytterste for ikke å forurense og skal til enhver tid tilfredsstille alle relevante myndighetskrav. Så langt det er mulig tilpasser vi oss derfor i forkant av offentlige krav og reguleringer, og forbedrer produksjonsprosessene kontinuerlig, slik at det har minst mulig innvirkning på miljøet.

Vi oppfordrer våre ansatte til å reise kollektivt, samkjøre eller gå/sykle til jobben. Vi søker i størst mulig grad å benytte underleverandører som er miljøsertifiserte og miljøbevisste.

Bruk gjerne menyen for å finne det du leter etter eller kontakt en av våre erfarne salgskonsulenter for en prat.