UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Trykkeriet | FSC Sertifikat

fsc_unitedpress_120.png, 5,2kB PDF, ~266kB

I 2008 ble UnitedPress Trykkeri Gruppen FSC sertifisert, med sertifikat nr.: SW-COC-003759, trykk her for å se sertifikatet. Det vil si at alle ledd i verdikjeden - fra skogbruk, til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til oss - er sertifiserte.

Våre rutiner garanterer sporbarhet tilbake til skogen treet er hentet fra. Dette kalles CoC (Chain of Custody) og kontrolleres av utenforstående sertifiseringsorgan.

For våre kunder betyr det at trykksaken kan merkes med FSC logo. Dette er internationalt kjente merker og kommuniserer godt til lesere. Det er kun når alle ledd i kjeden er sertifisert, at logo eller henvisning til FSC kan brukes.
Sertifikatet er en bekreftelse på at skogbruket drives på en godkjent og ansvarsfull måte som lever opp til krav angående økologiske, sosiale og økonomiske aspekter

FSC (Forest Stewardship Council) - uavhengig sertifiseringsordning for skogbruk.
Etablert i Canada i 1993 av bl.a. miljøorganisasjoner, skogeiere og urbefolkning.
Ordningen er initiert av miljøorganisasjonen WWF.
FSC stiller krav om at skogdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

FSC-merket kan bl.a. finnes på papir, møbler og grillkull. Les mer på www.fsc.org.

Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne salgskonsulenter, dersom du behøver mer informasjon.