UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Trykkeriet 

pefc_certificate.png, 1.7kB PDF, 1.4MB

PEFC (Programme of Endorsement of Forest-Certification) - global paraplyorganisasjon for godkjenning og gjensidig anerkjennelse av nasjonale skogsertifiseringssystemer.

Organisasjonen ble etablert i 1999 av skogeiere i Europa. PEFCs mål er å fremme bærekraftig skogbruk gjennom uavhengig treparts sertifisering. Les mer på www.pefcnorge.org.

Foreløpig er UnitedPress Trykker bland de få på Norske markedet, og blandt første i Latvia som kan trykke produkter med godkjent PEFC logo.

UnitedPress Trykkeri har høye miljøambisjoner og PEFC merket er som garanti for at papiret kommer fra bærekraftig skogbruk.

UnitedPress er en pioner i Latvia, mens i flere andre europeiske land er hundrevis av trykkerier PEFC sertifisert.

Vårt sertifikat nummer er 14502354

For mer informasjon om PEFC sertifisert papir, ta kontakt med våre salgskonsulenter.