UnitedPress Trykkeri - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Praktisk info | Vekt kalkulator

Ønsker du å få oversikt over hva trykksaken din veier?

Ved hjelp av vekt kalkulatoren kan du beregne vekten på din brosjyre, tidsskrift, magasin, katalog. Følgende opplysninger må registreres: vekt papir, antall sider og format.

Du kan også beregne vekten av en trykksak med ulike papirtyper i samme produkt.

Kalkuler vekt på dine trykksaker her:

Bredde: mm
Høyde: mm
Gramvekt: gram
Antall sider:
Antall sider omslag:
Gramvekt omslag: gram
Vekt pr. eksemplar:
 

Ta kontakt om du ønsker veiledning.